چگونگی فرار از شرایط سخت زندگی

 چگونگی فرار از شرایط سخت زندگی    من به دلیل شرایط سخت زندگی و محیط افسرده شدم - چرا باید دارو مصرف کنم؟ مگر دارو می تواند شرایط زندگی مرا تغییر دهد؟ انسان سعی میکند در برابر تغییرات ... مطالب بیشتر

افسردگی عصبی یا بیماری قرن (قسمت دوم)

مدارج افسردگیافسردگی عصبی درجات و اشکال مختلفی دارد که معمولاً عبارتندبحرف پوچ کسان ترک دوست نتوان کرد کسی که دل بکسی داد. پس نمیگیرد این حالت را میگویند (ملانکولی) که بتدریج بشخصیت شخص نفوذ میکند.درمان ... مطالب بیشتر