پروستات چیست؟ از آن کیست؟ علائم چیست؟(قسمت دوم)

این مقدمه ای بود اما همیشه هم این (آدنوم) بهمین مختصر هم ختم نمی شود بلکه بعوارض، سخت تری منجر خواهد شد مثل:۱ - بند آمدن ادرار - مثلاً بعد از یک مسافرت طولانی (در ... مطالب بیشتر

پروستات چیست؟ از آن کیست؟ علائم چیست؟(قسمت اول)

پروستات چیست؟ از آن کیست؟ علائم چیست؟ در این روزها یکی از سروران من امر فرموند که درباره اعضای بدن هم مطالبی بنویس گرچه تا بحال امتثال امر قبلاً شده است لیکن بر آن شدن که ... مطالب بیشتر

بزرگ شدن پروستات و مقابله با آن (قسمت دوم)

البته این عمل بدون،عوارض نیست و مشکلات ناشی از آن شامل بروز ناتوانی جنسی در ۵ تا ۱۰ درصد موارد و عدم کنترل ادرار در ۱ درصد موارد است. و فرد تا ۹ هفته بعد ... مطالب بیشتر

بزرگ شدن پروستات و مقابله با آن (قسمت اول)

بزرگ شدن پروستات و مقابله با آن هر فردی گاه نیمه های شب نیاز به دفع ادرار پیدا می کند که با افزایش سن این مسئله تشدید و گاه آزار دهنده می گردد به گونه ای ... مطالب بیشتر

پروستات و درمان آن بازالو درمانی

پروستات و درمان آن بازالو درمانی پروستات عضوی است به اندازه یک گردوی کوچک که در ابتدای مجرا و زیر مثانه قرار گرفته است وجود آن به لحاظ فعالیتهاید باروری اهمیت زیادی دارد پروستات در لاتینبه معنای ... مطالب بیشتر