با تیک عصبی چه کنیم ؟؟؟

با تیک عصبی چه کنیم ؟؟؟  یکی از عارضه های بیماری عصبی است که همراه با انقباض غیر ارادی عضله یا ماهیچه های دست، پا، صورت، کنار لب و یا چشم ها ظاهر می شود. ... مطالب بیشتر