چه کسانی بیشتر در معرض خطر مبتلا به بیماری ذات الریه هستند..؟؟

چه کسانی بیشتر در معرض خطر مبتلا به بیماری  ذات الریه هستند..؟؟   ذات الریه عبارت از ورم ریه (شش) درد و ورم چرکی که بر اثر سرماخوردگی و گریپ در ریه پیدا می شود پنومونی و ... مطالب بیشتر

انواع ذات الریه

انواع ذات الریه  سلتا سالهای اخیر بیماری سل در امریکا نادر بود. افزایش حساسیت بیماران مبتلا به ایدز نسبت به میکوباکتریوم - توبرکولوز (عامل ایجاد کننده سل) شیوع این بیماری را بسیار افزایش داده است. ... مطالب بیشتر