راه درمان موی چرب چیست..؟؟/قسمت دوم

فقط ساقهٔ مو را حالت دهیداگر فکر می کنید که استفاده از حالت دهنده واقعاً ضروری است، به دنبال یافتن حالت دهندههایی باشید که حاوی روغن کمتر و یا تقریباً بدون روغن هستند. به جای ... مطالب بیشتر