جلوگیری ازکم شدن تمایلات جنسی در زندگی زناشوئی قسمت اول

جلوگیری ازکم شدن تمایلات جنسی در زندگی زناشوئی خلاصه : یکی از عوارضی که روانشناسان امروزه در روابط به وفور مشاهده می کنند، این است که پس از گذشت مدت زمانی رابطه زوجین تبدیل به رابطه ... مطالب بیشتر

جلوگیری ازکم شدن تمایلات جنسی در زندگی زناشوئی قسمت  دوم

در هنگام ابراز عشق و علاقه توجه هر یک از طرفین باید به طور مستقیم به دیگری معطوف باشد. این امر باعث ایجاد رضایت بیش از اندازه ای در هر دو طرف می شود. چه ... مطالب بیشتر

جلوگیری ازکم شدن تمایلات جنسی در زندگی زناشوئی قسمت سوم

ابتدا هر دو نفر باید یاد بگیرند که انتظارات منطقی از هم داشته باشند. تنها با یک جرقه کوچک، نمی توانید شعله های سوزان رابطه جنسی را برای همیشه روشن نگاه دارید. زمانی این حس ... مطالب بیشتر

جلوگیری ازکم شدن تمایلات جنسی در زندگی زناشوئی قسمت چهارم

یکی از قدرتمندترین اندام های جنسی، ذهن انسان است نه آلت تناسلی.ذهن بشاش و زنده، به راحتی میتواند جسم سالخورده را به تحرک وا دارد. برخی از افراد سالخورده بشاش و سلامت هستند که برق ... مطالب بیشتر