طب سنتی در درمان  ناراحتی های گوش

 طب سنتی در درمان  ناراحتی های گوش  گاهی اوقات پیش می آید که نیمه های شب احساس گوش درد شدیدی می کنید.در چنین مواقعی ۳ تا ۴ حبه سیر را پوست کنده در تابه بریزید ... مطالب بیشتر