شناخت عوامل مستع کننده پوسیدگی دندان 

شناخت عوامل مستع کننده پوسیدگی دندان    قرية برخی از ریسک فاکتورهای پوسیدگی دندانها (عوامل مستع کننده پوسیدگی) از این قرارند: ۱- میزان مصرف فلوراید: عدم استفاده از فلوراید خطر بروز پوسیدگی را بالا می برد. تغذیه و نقش آن ... مطالب بیشتر

کاربرد مواد شیارپوش (فیشور سیلنت) در دندان پزشکی 

کاربرد مواد شیارپوش (فیشور سیلنت) در دندان پزشکی     یکی از علل مهم پوسیدگی دندانها نقاط ضعفی است که در شکل و ساختمان دندانها وجود دارد. تقریباً همیشه پوسیدگی از این نقاط ضعیف شروع می شود. این ... مطالب بیشتر

چگونگی تاثیر مخرب مواد قندی بر دندان 

  - شکل و حالت مواد قندی: هرچه چسبندگی مواد قندی به دندانها بیشتر باشد و یا این که دیرتر از محیط دهان تخلیه شوند، پوسبیدگی زایی بیشتری دارند؛ لذا طیف وسیعی از مواد قندی وجود ... مطالب بیشتر

باید های و نباید های مراقبت از دندان 

باید های و نباید های مراقبت از دندان    جلوگیری از بیماری لثه  هدف از مسواک زدن کندن پلاک میکروبی و پاک کردن سطوح دندانها و شیارهای لثه میباشد. . انواع مسواک امروزه مسواکهای مختلفی در اشکال گوناگون ... مطالب بیشتر

   موضوع پیشگیری از پوسیدگی دندانها روز به روز اهمیت بیشتری یافت و امروزه تمام تلاش دولتها و سازمانهای بینالمللی در زمینه پیشگیری است؛ زیرا پیشگیری امری است کم هزینه تر، قابل دسترسی، همگانی تر و ... مطالب بیشتر

نجات دندان ها از پوسیدگی

نجات دندان ها از پوسیدگی   چه باید کرد؟ راه چاره چیست؟ پیشگیری، پیشگیری نه در شعار بلکه در عمل. ابتدا باید پیشگیری به صورت فرهنگ عمومی درآید و مردم بساور کنند که اگر سراغ پیشگیری بروند، ... مطالب بیشتر

شناخت قندهای مولد پوسیدگی دندان

 شناخت قندهای مولد پوسیدگی دندان    در واقع یکی از محصولات تولیدی این دسته از میکروارگانیسم ها اسیدهای مختلفی است که همگی برای دندانها مضر میباشند. مهمترین و مخربترین اسید آلی تولیدشده توسط این میکروبها اسیدلاکتیک میباشد ... مطالب بیشتر

از پوسیدگی تا عفونت دندان 

از پوسیدگی تا عفونت دندان    در چه شرایطی پوسیدگی منجر به عفونت دندان میگردد؟ گاهی پوسیدگی دندان پس از یک مرحله درد دندان، وارد مرحله بدون درد می شود و پس از مدتی منجر به عفونت دندان ... مطالب بیشتر

آشنایی با بسترهای لازم برای پوسیدگی دندان 

آشنایی با بسترهای لازم برای پوسیدگی دندان     در واقع می توان گفت برای بروز پوسیدگی بستری لازم است و آن .بستر همانا " پلاک دندانی" است پلاک دندانی چیست؟ پلاک دندانی یا پلاک میکروبی تشکیل شده ... مطالب بیشتر

بررسی فرایند ایجاد پوسیدگی دندان 

بررسی فرایند ایجاد پوسیدگی دندان     ارث در بروز پوسیدگی نقش کمی دارد و حتی بسیاری از محققین نقش ارث را ناچیز میدانند. جنس دندانها نقش مهمی دارد. ممکن است مراحل رشد و تکامل و بلوغ مینا ... مطالب بیشتر