درمان کم خونی بچه یک ساله

 درمان کم خونی بچه یک ساله  ۱) شیر مادر را با عسل و خرما و عرق رازیانه گرم کنید۲) بدن خود بچه را با روغن سیاهدانه چرب بکنید.اهمال‌ کاری بعضی از والدین درباره ی ... مطالب بیشتر