بیماری صرع,یک نوع اختلال در کار مغز

بیماری صرع,یک نوع اختلال در کار مغز  تعریف: صرع عبارت است از یک نوع اختلال در کار مغز که مشخصه آن عبارت است از حملات صرعی ناگهانی و تکرارشونده. رژیمهای غذایی مناسب: پایین بودن قند خون یکی از عوامل ... مطالب بیشتر

بیماری صرع چیست؟!

بیماری صرع چیست؟! (epilepSy) نوعی بیماری است که در آن، اختلالات فعالیت الکتریکی طبیعی مغز موجب بروز حمله های تشنج عود کننده یا دوره های کوتاه مدتی از تغییر هوشیاری می شود.حمله تشنجی (Seizure) یا حمله ... مطالب بیشتر