خلاصه ایی از هیدرات های کربن(قسمت اول)

خلاصه ایی از هیدرات های کربن هیدراتهای کربن مواد شیمیایی هستند که در ساختمان آنها هیدروژن و کربن و اکسیژن دخالت دارد معمولا هیدروژن و اکسیژن در ساختمان هیدراتهای کربن به همان نسبتی وجود دارد که در ... مطالب بیشتر

هیدرات های کربن چیست و چه خواصی دراد..؟

هیدرات های کربن چیست و چه خواصی دراد..؟  هیدرات های کربن هیدرات های کربن که انرژیزا میباشند، موادی هستند که قسمت عمده انرژی لازم بدن برای حرکات و کار و زندگی را تهیه می نمایند. از بین ... مطالب بیشتر