کمبود چربی ها باعث بیماری پوستی می شود !!!

کمبود چربی ها باعث بیماری پوستی می شود !!!  بدن انسان به تمام مواد موجود در طبیعت نیازمند است و برای زنده ماندن و ادامه حیات به این مواد احتیاج دارد. انسان علاوه بر ویتامین ها ... مطالب بیشتر