از عواقب خودارضایی چه میدانید؟!

از عواقب خودارضایی چه میدانید؟! عواقب خودارضایی با توجه به رویکرد نفسانی-عاطفی رابطه جنسی، فروید معتقد است که رابطه جنسی محصول گردهمایی یک زن و یک مرد است که یکدیگر را دوست بدارند و مکمل یکدیگر باشند. به ... مطالب بیشتر