بامصرف این مواد غذایی ویروس هرپس را تحریک نکنید!!

بامصرف این مواد غذایی ویروس هرپس را تحریک نکنید!! مواد غذای که بروز هرپس را تحریک می کنند: فقط مقدار مصرف مطرح نیست بلکه نسبت مصرف آرژی نینولیزین مهم است.در مواد غذای زیر نسبت مقدار آرژی نین ... مطالب بیشتر

غذاهای محرک ویروس هرپس(تب خال)

غذاهای محرک ویروس هرپس(تب خال) ویروس هرپس چیست؟ تب‌خال یا هرپس سیمپلکس(به انگلیسی: Herpes simplex) یک بیماری ویروسی است که توسط ویروسی به همین نام ایجاد می‌شود و موضع درگیر به صورت التهاب و مجموعه‌تاول‌های ریز نمایان می‌شود. ... مطالب بیشتر