آیا میدانستید ریه فشار خون دارد؟

آیا میدانستید ریه فشار خون دارد؟  فشار خون ریوی چیست؟ فشار خون ریوی بیماری است که در طی آن عروق ریوی (عروقی که خون را از قلب به ریه ها می برند) تنگ، مسدود یا آسیب دیده ... مطالب بیشتر