فشار خون پایین را جدی بگیرید!!

فشار خون پایین را جدی بگیرید!! فشار خون پایین اگر چه فشار خون بالا یک مسأله جدی است اما فشار خونی که تا حدی پایین تر از میزان متوسط باشد اهمیت خاصی ندارد. تنها یک نوع فشار ... مطالب بیشتر