آشنایی با داروهای مربوطه به اختلالات روانی

آشنایی با داروهای مربوطه به اختلالات روانی داروهای مربوطه به اختلالات روانی کلرپرومازینchlorpromazineشکل دارو: قرص های ۲۵، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرمی، آمپول،موارد مصرف: درمان اختلالات روزانه، ضد تهوع، در درمان سکسکه شدید. میزان مصرف: ۲۵ ... مطالب بیشتر