علت برخی تناقض ها در شرح خواص و مضرات  خوراکی ها و میوه ها در کتب قدیم /قسمت  دوم 

مصرف کم سکبینج برای بیماران کلیوی توصیه شده ولی زیاده روی در مصرف آن مضر است. مصرف کم شیرین بیان نیز به این بیماران توصیه شده، ولی زیادهروی در مصرف آن برای کلیه مضر است. ... مطالب بیشتر

علت برخی تناقض ها در شرح خواص و مضرات  خوراکی ها و میوه ها در کتب قدیم/ قسمت اول

علت برخی تناقض ها در شرح خواص و مضرات  خوراکی ها و میوه ها در کتب قدیم  به عنوان مثال، چرا آبغوره در برخی باعث علاج پا درد و در بعضی باعث شدید آن است؟ ... مطالب بیشتر