درمان اسهال با گیاه مرزه (Saturia hortensis)

درمان اسهال با گیاه مرزه (Saturia hortensis) مرزه (Saturia hortensis) اسامی عمومی دیگر: نداغ، صعتر، البرنامهای علمی دیگر: ستوریا هورتنسیس (Saturia hortensis)نام خانواده: خانوادهٔ نعناع (Labiateae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: کلیهٔ اعضای هوائی .مواد متشکله موثر: ... مطالب بیشتر

با فواید و ارزش غذایی مرزه آشنا شوید!!!

با فواید و ارزش غذایی مرزه آشنا شوید!!! یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی مرزه است . مرزه مرزه گیاهی است یکساله از تیره نعناعیان دارای ساقه‌ متعدد ... مطالب بیشتر