کافئین و اثر ان بر بدن

کافئین و اثر ان بر بدن   کافئین یک ماده محرک اعصاب است و موجب تپش قلب و سرعت سوخت و ساز بدن می شود. این ماده، اشتها را کاهش میدهد و ترشح اسید معده و حجم ... مطالب بیشتر

کافئین هم موجب سردرد می شود و هم مانع آن …!

کافئین هم موجب سردرد می شود و هم مانع آن ...!   اثر کافئین   کافئین در رابطه با سردرد دو اثر متناقض دارد ممکن است رافع سردرد و در عین حال ایجاد کنندهٔ سردرد باشدیک فنجان قهوهٔ قوی ... مطالب بیشتر