افراد ریز نقش از پوشیدن این لباس ها خود داری کنند..!!

افراد ریز نقش از پوشیدن این لباس ها خود داری کنند..!!   در موقع خندیدن دهان خود را خیلی باز نکنید. زیرا با این کار چشمان شما ریزتر به نظر میرسند و گونه ای همانند سنجاب پیدا ... مطالب بیشتر