مرحله دوم دردزایمان

مرحله دوم درد زایمان   مرحله ی دوم مرحله دوم درد زمانی آغاز می شود که دهانه ی رحم به طور کامل باز شده باشد (۱۰ سانتیمتر) و با به دنیا آمدن فرزندتان به پایان می رسد. ... مطالب بیشتر