غذای مناسب مزاج شما چه غذاییست؟؟

غذای مناسب مزاج شما چه غذاییست؟؟ غذاهای مناسب برای دموی مزاج (پرخونی): زرشگ، تمرهندی، آلو، آب انار، اسفناج، گوشت مرغ که بایستی همه را به صورت سوپ تهیه نمایید. جو و برنج را خیسانده به نسبت مساوی ... مطالب بیشتر