تاثیر شکل غیرطبیعی رحم در زایمان زودرس…

تاثیر شکل غیرطبیعی رحم در زایمان زودرس...  سوء استفاده از داروهای غیرقانونی خاص  خونریزی در طول دوران بارداری، مخصوصا در طی نیمه ی دوم (توجه: این مسئله شامل لک بینی های گاه به گاه در طول سه ... مطالب بیشتر

مصرف دخانیات و عوارض مربوط به آن

مصرف دخانیات و عوارض مربوط به آن   الف: سیگار کشیدن  از  سه طریق  سلامت فرد را به خطر می اندازد  الف : نیکوتین  و دیگر موارد موجود در تنباکو  باعث یک سری  عوارض و اثرات فوری ... مطالب بیشتر

مضرات دخانیات یا مسمومیت دخانی/ قسمت سوم

بدین ترتیب هرگاه به تأثیر اجسام شیمیائی مرکبه دود توتون مانند گاز کربنیک اکسیدکربن اسیدسیانیدریک در بدن توجه کنیم در اینصورت روشن است که دخانیات عملاً جذب اکسیژنرا بوسیله اعضا بدن مختل ساخته چون سدی ... مطالب بیشتر