مننژیت در کودکان چیست؟

مننژیت در کودکان چیست؟ عبارت است ز تورم و یا عفونت پرده مغز یا پوشش نخاع نشانه های بیماریعبارتند از سردرد، تب شدید و خشک شدن گردن. مننژیت به دو صورت باکتریایی و ویروسی وجود دارد ... مطالب بیشتر