شناخت کلی از بیماری مننژیت در کودکان

شناخت کلی از بیماری مننژیت در کودکان  مننژیت در کودکانMeningitis in children التهاب پرده های مغرور طناب نخاعی می باشد که معمولا به علت یک عضویت باکتریایی با ویروسی ایجاد می شود.نحوهٔ زندگی زندگی در ... مطالب بیشتر

مننژیت در کودکان چیست؟

مننژیت در کودکان چیست؟ عبارت است ز تورم و یا عفونت پرده مغز یا پوشش نخاع نشانه های بیماریعبارتند از سردرد، تب شدید و خشک شدن گردن. مننژیت به دو صورت باکتریایی و ویروسی وجود دارد ... مطالب بیشتر

مننژیت چیست و از چه طریق میتوان از آن پیشگیری کرد؟

مننژیت چیست و از چه طریق میتوان از آن پیشگیری کرد؟ مننژیت به التهاب پرده های مغزی، مننژیت می گوئیم که اگر به موقع درمان نشود میتواند عوارض جدی بدنبال داشته باشد. علت مننژیت علل بروز مننژیت عبارتند از: ... مطالب بیشتر

درباره بیماری مننژیت در کودکان چه می دانید؟

درباره بیماری مننژیت در کودکان چه می دانید؟ مننژیت التهاب و عفونت پرده های مغز (مننژها) که مغز و طناب نخاعی را پوشش میدهد،مننژیت نام دارد. این بیماری از عفونت ویروسی یا میکروبی ناشی می شود. علایم ... مطالب بیشتر