منگنز چه خواصی برای بدن دارد…؟؟

منگنز چه خواصی برای بدن دارد...؟؟  منگنز برای تشکیل گویچه های سرخ خون و نیز حفظ سلامت غدد بدن ضروری است. خوراکی های غنی از منگنز، اعصاب و مغز را پرورش داده و به انتقال اکسیژن ... مطالب بیشتر

ویتامین های جزیی در بدن

ویتامین های جزیی در بدن موادی که به مقدار جزی در بدن وجود دارند. آهن ۱ میلیگرم برای هر کیلوگرم وزن بدن. کمبود از نظر آهن مهمترین کمبودها بین عناصر شیمیای فوق الذکر استکه منجر به کم ... مطالب بیشتر