نارنگی مسکن اعصاب است

نارنگی مسکن اعصاب است   نارنگی میوه نارنگی درخت کوچکی دارد که اصل آن از چین بوده است و بعد از چین به کشورهای دیگر رفته و کشت گردیده است.پوست نارنگی برعکس پرتغال خیلی زود و به آسانی ... مطالب بیشتر

چرا نباید در یک روز بیش از 5 نارنگی بخورید؟

چرا نباید در یک روز بیش از 5 نارنگی بخورید؟  نارنگی یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی نارنگی است  میوه  گیاهی است از خانواده Rutaceae، درختی دارد کوچک، پرشاخه ... مطالب بیشتر