با خوردن ماهی از آلزایمر در امان باشیم …..

با خوردن ماهی از آلزایمر در امان باشیم ..... آلزایمر چیست؟ بیماری آلزایمر به مرور زمان بدتر شده و میزان تحلیل مغز بیشتر می شود اما سرعت این تحلیل در بیماران مختلف متفاوت است. برخی از افراد ... مطالب بیشتر