تشریح دستگاه تناسلی مردان  /قسمت چهارم

با تحریک شدن جنسی مرد، آلت سفت و سخت میشود، عضلات درون اعضاء جنسی منقبض میشوند و بدینوسیله مایع منی به بیرون ریخته میشود که به این عمل انزال میگویند. با هر انزال حدود ۵۰۰ ... مطالب بیشتر

تشریح دستگاه تناسلی مردان  /قسمت سوم 

مایع منی:مایع منی به ماده ای گفته می شود که در هنگام انزال از مرد خارج می شود عنصر اصلی سازنده این مایع اسپرم است.البته این فرایند توسط غدد دیگر جنسی تکمیل می شود مثل ... مطالب بیشتر

تشریح دستگاه تناسلی مردان  /قسمت دوم

اپیدیدیم و وازدفران لوله های نازک و درازی هستند که از بیضهها شروع میشوند و مایع حاوی اسپرم که منی نامیده میشود را به بیرون انتقال میدهند. این مجاری به همراه بیضهها در داخل عضو کیسه ... مطالب بیشتر

تشریح دستگاه تناسلی مردان  /قسمت اول

  تشریح دستگاه تناسلی مردان   موجودات زنده همگی قابلیت تولید مثل دارند و همین موضوع عامل بقای نسل آنهاست. دستگاه تناسلی به همین منظور در بدن موجودات زنده تعبیه شده است.دستگاه تناسلی تنها دستگاهی از بدن ... مطالب بیشتر

اندام جنسی مرد را بشناسید!!

اندام جنسی مرد را بشناسید!! نقش مرد در تولید مثل ماهیت و اساس تولید مثل ترکیب یاخته های جنس مذکر و مؤنث یعنی پیوند اسپرم با تخمک است. پس وظیفه مهم دو جنس این است که ... مطالب بیشتر

توان تولید مثل

توان تولید مثل زن و شوهر پس از مدتی زندگی کردن در کنار یکدیگر احساس میکنند که باید در زندگی آنها تحولی ایجاد شود. شوهر به لحاظ جنسی عطش گذشته را نداشته و برای او پیشرفت ... مطالب بیشتر