علت نقص ارثی مینای دندان در کودکان

علت نقص ارثی مینای دندان در کودکان   کودکان عقب افتاده ذهنی و جسمی نقص ارثی مینا عوامل متعدد دیگری هم هستند که در اینجا به همین موارد اکتفا میگردد. کودکانی که هنگام تولد دندان دارند برخی از کودکان ... مطالب بیشتر