نیلوفر مصری درمان کننده بواسیر ،سردرد و چندین بیماری دیگر …

نیلوفر مصری درمان کننده بواسیر ،سردرد و چندین بیماری دیگر ...   نیلوفر مصری چیست ؟ گیاهی است از خانواده Nymphaeaceae که سه گونه  مختلف دارد و شبیه نیلوفر آبی است. معمولاً وقتی که آفتاب طلوع می کند ... مطالب بیشتر