خلاصه ایی از هیدرات های کربن(قسمت دوم)

-۱۱ قند آرابینوز- که از صمغ عربی گرفته میشود و بطور مصنوعی نیز ساخته میشود- قندی است با پنج کربن (پنتوز). -۱۲ قند مانوز- قندی است با ۶ کربن (هگزوز) که از مانها (شیرخشت- ترنجبین و ... مطالب بیشتر

هیدرات های کربن چیست و چه خواصی دراد..؟

هیدرات های کربن چیست و چه خواصی دراد..؟  هیدرات های کربن هیدرات های کربن که انرژیزا میباشند، موادی هستند که قسمت عمده انرژی لازم بدن برای حرکات و کار و زندگی را تهیه می نمایند. از بین ... مطالب بیشتر