بررسی وضعیت تخمدان ها در سونوگرافی بارداری

بررسی وضعیت تخمدان ها در سونوگرافی بارداری   وضعیت تخمدان ها: سونوگرافی همچنین وضعیت ناهنجاریها با وجود کیست را در تخمدان های شما نشان می دهد. گاهی اوقات سونوگرافی وجود کیست کوچکی را نشان میدهد که کیست ... مطالب بیشتر