شناخت کلی درباره ویتامین ها(قسمت اول)

شناخت کلی درباره ویتامین ها  از اوائل قرن نوزدهم توجه دانشمندان تغذیه به این امر معطوف شد که برای سلامتی انسان علیرغم نظر محققان تغذیه قدیم که معتقد بودند فقط گروه های اصلی سه گانه مواد غذایی، ... مطالب بیشتر

آشنایی با ویتامین ها و نقش آن در بدن..!

آشنایی با ویتامین ها و نقش آن در بدن..! ویتامین ها از اوائل قرن نوزدهم توجه دانشمندان تغذیه به این امر معطوف شد که برای سلامتی انسان علیرغم نظر محققان تغذیه قدیم که معتقد بودند فقط گروه ... مطالب بیشتر

ویتامین ها را بهتر بشناسیــد..!

ویتامین ها را بهتر بشناسیــد..! ویتامین ها ویتامین ها مواد آلی هستند و وجود آنها جهت انجام بسیاری از فعالیتهای حیاتی بدن ضروری است. ویتامین ها نمی سوزند و ایجاد کالری نمی کندد.و  از طرف دیگر در ... مطالب بیشتر