با آثار مفید ویتامینP در بدن آشنا شوید

با آثار مفید ویتامینP در  بدن آشنا شوید   ویتامینP  (فلاوونوئید مرکبات- روتین- هسپریدین) این ویتامین در آب محلول است و مرکب است از سیترین- روتین و هسپریدین و فلاوون ها و فلاونول ها - واحد اندازه گیری آن میلیگرم ... مطالب بیشتر

ویتامینP,از ویتامین های محلول در آب

ویتامینP,از ویتامین های محلول در آب  معمولا به ویتامین  P معمولا ویتامینC پرقدرت اطلاق میشود که شامل  بایو فلاوونوئیدهای مرکبات و روتین  و هسپریدین است. از ویتامین های محلول در آب و شامل مواد مفید سیترین- روتین- هسپریدین ... مطالب بیشتر

آنچه باید درباره ویتامینP بدانید..!

آنچه باید درباره ویتامینP بدانید..!  ویتامینP معمولا به ویتامین P ویتامین پرقدرت اطلاق میشود که شامل بایو فلاوونوئیدهای مرکبات و روتین و هسپریدین  است. از ویتامین های محلول در آب و شامل مواد مفید سیترین- روتین- هسپریدین ... مطالب بیشتر