چند تنکته مهم برای درمان بیماری عفونت ریه

چند تنکته مهم برای درمان بیماری عفونت ریه   ۱- نسخه استاد باقری:۱) روزی سه بار و هر بار یک استکان عرق چنار بخورید.۲) هر شش ساعت یک استکان ترکیب عرق شلغم وعرق پونه بخورید.... مطالب بیشتر