جو به هضم غذا کمک می کند….

جو به هضم غذا کمک می کند.... جو جو: گیاهی است از خانوادهGramineaeکه از روزگاران کهن، به عنوان یکی از ترکیبات غذایی شفابخش مورد توجهبسیاریاز پزشکان قرار گرفته و در طب اسلامی نیز اشارات فراوانی بر آن ... مطالب بیشتر

کاملترین نسخه از جو

کاملترین نسخه از جو جو جو: گیاهی است از خانوادهGramineae که از روزگاران کهن، به عنوان یکی از ترکیبات غذایی شفابخش مورد توجه بسیاری  از پزشکان قرار گرفته و در طب اسلامی نیز اشارات فراوانی بر آن ... مطالب بیشتر

با خواص طبی جو و جو دو سر در طب سنتی آشنا شوید

با خواص طبی جو و جو دو سر در طب سنتی آشنا شوید خواص طبی جو(Baviey) (سرد و خشک)غذای بسیار مقوی برای افراد ضعیف است. خاصیت نرم کننده دارد جوشانده جو ادرارآور است. ... مطالب بیشتر

کلیاتی درباره گیاه جو (Hordeum sativum)در طب سنتی

کلیاتی درباره گیاه جو (Hordeum sativum)در طب سنتی جو (Hordeum sativum) اسامی عمومی دیگر: شعیر، جوی معمولی،نامهای علمی دیگر : الیوم پروم (Hordeum sativum L. / H. vulgare L.)نام خانواده: خانوادهٔ غلات (Gramineae).نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: دانه ... مطالب بیشتر