آیا می توان خالکوبی را از سطح پوست پاک کرد …؟؟

آیا می توان خالکوبی را از سطح پوست پاک کرد ...؟؟   خالکوبی چیست ؟  خالکوبی به دنبال وارد کردن ترکیبات خاص رنگی به لایه  زیرین پوست به وجود می آید که معمولاً در طول زمان تغییر رنگ ... مطالب بیشتر