راه درمان زگیل چیست…؟؟

راه درمان زگیل چیست...؟؟  اگر گوشت نپخته اردک را با نمک کوبیده بر محل زگیل گذارند با چند مرتبه بکلی رفع خواهد شد.روغن کرچک تا مدت ۲ ماه روی زگیل بمالند بکلی مرتفع می شود (از ... مطالب بیشتر