عشبه (Smilax Spp),درمان کننده بیماری های پوستی در طب سنتی!!

عشبه (Smilax Spp),درمان کننده بیماری های پوستی در طب سنتی!! عشبه (Smilax Spp) اسامی عمومی دیگر : ریشه عشبه نامهای علمی دیگر : S.sarsaparilla; S.root; S.aristolochiifalia; S.vegellii S. officinalisنوع گیاه: بوته و درختچه.نام خانواده: خانوادهٔ (Lilaceae).نوع گیاه: بوته ... مطالب بیشتر