علت اصلی عفونت کلیه چیست

 علت اصلی عفونت کليه چیست علیرغم میزان بروز بیشتر سنگ کلیه در مردان، عفونت کلیوی در آن ها کمتر اتفاق می افتد که دلیل عمده آن چگونگی ساختمان بدن آنان است. عامل عفونت زا جهت ورود ... مطالب بیشتر