چند خاصیت مهم کرفس برای حفظ سلامتی

چند خاصیت مهم کرفس برای حفظ سلامتی   کرفس APIUM GRAVEOLENS کرفس گیاه دو ساله با ریشه های کلفت دکمه مانند زرد و سفید، گوشتی، خلل و فرج دار، از خانواده ی چتردارها Umbelliferat Moriss است.برگ هایش دمچه ... مطالب بیشتر

کرفس سرشار از املاح و ویتامین

کرفس سرشار از املاح و ویتامین کرفس گیاهی است دوساله به ارتفاع تا ۱۰۰ سانتی متر با رایحه ای قوی و شاخص و ساقه گوشتی و توپر. برگ ها یک یا دو بار شانه ای، قطعات برگ ... مطالب بیشتر

کرفس (Apium graveolens),مقوی کننده معده….

کرفس  (Apium graveolens),مقوی کننده معده....  کرفس(Apium graveolens) اسامی عمومی دیگر: کرفس الماء، کرفس بستانی، کرفس نبطی،نامهای علمی دیگر: اپیوم گراولنس (Apium graveolens)نام خانواده: خانوادهٔ جعفری [(Umbellifera (Apiaceae)].نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: میوه و ... مطالب بیشتر