دانستنی هایی درباره کلسترول

دانستنی هایی درباره کلسترول  کلسترول که در چربی حیوانات، زرده تخم مرغ، خون، بافت عصبی و ترشحات کیسه صفرا یافت می شود، ماده ای لازم جهت ساخت هورمون های جنسی و هورمونهای غده فوق کلیوی ... مطالب بیشتر

مشکلات افزایش کلسترول برای قلب

مشکلات افزایش کلسترول برای قلب  سالانه نیم میلیون نفر در آمریکا، به علت افزایش کلسترول و مشکلاتی که برای قلب به وجود میآورد می میرند.بسازند، بنابراین روغن زیتون، ذرت، آفتاب گردان، پنبه دانه و سایر دانه ... مطالب بیشتر

آنچه درباره کلسترول باید دانست!!( قسمت دوم)

کلسترول در کبد تولید می شود و بوسیله رگ ها به تمام بدن رسانده میشود، در این موقع یک قسمت از این کلسترول در جداره شریان خون (سرخرگ ها) رسوب می کنند، وقتی رسوب کرد ... مطالب بیشتر

آنچه درباره کلسترول باید دانست!!( قسمت اول)

آنچه درباره کلسترول باید دانست! مقدمتأببینیم مگرکلسترول فائدهای هم برای انسان دارد؟ البته. یا مثلا تب کردن در هر بیماری مگر فایدهای هم دارد؟ کاملاً چطور؟ ملاحظه کنید اصولاً تب نشانه دفاع بدن است در برابر ... مطالب بیشتر