درمان شوره سر با گیاه پر سیاوشان (Adiantum capillus – veneris)

درمان شوره سر با گیاه پر سیاوشان (Adiantum capillus - veneris) پر سیاوشان (Adiantum capillus - veneris) اسامی عمومی دیگر: پروسیاوشان، شعر الارض، شعر اختزیز.نامهای علمی دیگر : (Adiantum capillus — veneris L.) نام خانواده: خانوادهٔ سرخس (Polypodiaceae).نوع ... مطالب بیشتر