خواص جالبی از گیاه پیاز نرگس…

خواص جالبی از گیاه پیاز نرگس... پیاز نرگس  پیاز نرگس یکی از گیاهان دارویی است که در طب سنتی بکار برده می شود و داراری مشخصات زیر است؛ ریشه متورم یا پیاز گیاهی است از خانواده ‏Liliaceae جنس‏Scilla ... مطالب بیشتر