برای درمان زونا چه باید کرد؟!

برای درمان زونا چه باید کرد؟! زونا بیماری زونا را به عربی (داء المنطقه) میگویند، عوارض این بیماری جوش های ریز متعددی شبیه به تب خال است که در یک طرف بدن و غالباً در مسیر اعصاب ... مطالب بیشتر

 علل ایجاد زونا چیست ….؟؟

 علل ایجاد زونا چیست ....؟؟  زونا یک بیماری عفونی و ویروسی است که به صورت تاول های کوچکی مانند تاول های آبله مرغان در یک منطقه و در یک طرف بدن و سر و صورت ظاهر می ... مطالب بیشتر