سرطان پستان قسمت دوم 

۵ - پس از اتمام بررسی هر دو پستان ، رو به روی آینه بایستید و کف دست هایتان را به آرامی روی باسن فشار دهید. این شیوه ایستادن موجب کشیده شدن عضلات سینه و ... مطالب بیشتر

سرطان پستان, شایعترین نوع بدخیمی در زنان سنین 40تا 45 سال

سرطان پستان, شایعترین نوع بدخیمی در زنان سنین 40تا 45 سال  اکثر برآمدگی ها و دانه هایی که در بافت و زیر پوست پستان خانمها لمس می شود بی خطر و غیرسرطانی است. ولی با وجود ... مطالب بیشتر

راه های مقابله با ایجاد سرطان

راه های مقابله با ایجاد سرطان شیوه زندگی سالم یکی دیگر از راه های مقابله با ایجاد سرطان به طور کلی و نیز سرطان پستان، برخورداری از یک زندگی سالم و بهداشتی است. موارد زیر از راه ... مطالب بیشتر

آیا روشی برای پیشگیری از ابتلا به این سرطان در ناقلین ژن های سرطان پستان ارثی وجود دارد؟

آیا روشی برای پیشگیری از ابتلا به  سرطان در ناقلین ژن های سرطان پستان ارثی وجود دارد؟ افراد به ظاهر سالم را شناسایی کرد که ناقل ژن معیوب هستند و احتمال ابتلای آنان به سرطان ... مطالب بیشتر

مراحل مشاوره ژنتیک در سرطان پستان

  مراحل مشاوره ژنتیک در سرطان پستان عبارتند از:الف- ترسیم شجره نامه خانوادگی: پزشک مشاور قبل از انجام هرگونه آزمایش یا اقدام درمانی، شجره نامه کامل از وضعیت خانوادگی بیمار را ترسیم می کند. در ... مطالب بیشتر

انجام توصیه های لازم در صورت ناقل بودن به سرطان پستان

انجام توصیه های لازم در صورت ناقل بودن به سرطان پستان در صورتی که نتیجه این آزمایش در مورد فردی مثبت و او ناقل باشد، بسته به مورد، لازم است در مورد کارهایی که باید فرد ... مطالب بیشتر