آیا ممکن است افسردگی من به خاطر یک بیماری جسمی باشد؟

آیا ممکن است افسردگی من به خاطر یک بیماری جسمی باشد؟  بله. در بسیاری از بیماری های جسمی همراه با علایم متنوع جسمی ممکن است علایم مختلف هیجانی از جمله افسردگی نیز دیده شود. بیماریهای عضوی ... مطالب بیشتر

افسردگی عصبی یا بیماری قرن (قسمت دوم)

مدارج افسردگیافسردگی عصبی درجات و اشکال مختلفی دارد که معمولاً عبارتندبحرف پوچ کسان ترک دوست نتوان کرد کسی که دل بکسی داد. پس نمیگیرد این حالت را میگویند (ملانکولی) که بتدریج بشخصیت شخص نفوذ میکند.درمان ... مطالب بیشتر