نکاتی مهم در رابطه با میخچه و پینه/قسمت دوم

استفاده از چسب های دایره ای شکلبه عقیدهٔ دکتر «رابرتس» چسبهای دایرهای شکل حتی از پد نیز بهترند. به انضمام این که در قسمت وسط آن هم گاز استریل وجود دارد. از مصرف چسبها یا ... مطالب بیشتر

نکاتی مهم در رابطه با میخچه و پینه/قسمت اول

نکاتی مهم در رابطه با میخچه و پینه با انتخاب کفش هایی با پاشنهٔ مناسبدکتر «کنراد» میگوید: «زنان بسیاری را میبینیم که مشکلاتی در رابطه با کفش های پاشنه بلند دارند. گفته می شود طراحان کفش ... مطالب بیشتر

راه خلاصی از میخچه و پینه چیست..؟؟/قسمت دوم

چای عصرانهاگر پینه های زیادی بر روی پوستتان ایجاد شده می توانید بنا به توصیهٔ دکتر «لوین» پاها را در چای بسیار رقیق بابونه فرو ببرید. این چای باعث نرم شدن پوست و نیز تسکین ... مطالب بیشتر